IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w czołówce polskich funduszy długu korporacyjnego

ipopema obligacji korporacyjnych

Z dzisiejszej perspektywy wydaje nam się, że problemy mogą mieć ci deweloperzy, którzy zbyt mocno oparli swój rozwój na emisji obligacji czy kredycie bankowym. W dzisiejszej rzeczywistości płynność finansowa i poziom zadłużenia to kluczowe parametry. Ryzykiem, który obserwujemy i który może w średnim terminie wpłynąć na kondycję całej branży, jest zaostrzenie polityki kredytowej banków komercyjnych. Jeżeli ta sytuacja utrzyma się w długim terminie, to może to uderzyć w biznes deweloperski.

  1. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
  2. Dodawanie funduszy do obserwowanychjest dostępne po zalogowaniu.
  3. Z danych kwartalnych (publikowanych przez niektóre fundusze) wynika, że na koniec grudnia udział tzw.
  4. (czyli ostatnich dostępnych) oszacowaliśmy średnie oprocentowanie portfeli funduszy z tej grupy.
  5. Te same fundusze również w grudniu miały największy przyrost aktywów, odpowiednio o 142,92 mln zł i 44,62 mln zł.

Dodatkowo przedstawione poniżej szacunki bazują na czerwcowych danych, a wówczas stawki WIBOR były o około 1 pkt proc. Przypomnijmy bowiem, że we wrześniu i październiku ubiegłego roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 100 pkt bazowych. W niektórych funduszach znajdziemy także zagraniczne obligacje, których oprocentowanie zwykle jest stałe.

Funduszeinwestycyjne

Ipopema Obligacji Korporacyjnych zarobił 11,5 proc., w tym zyskuje już 2,2 proc. Koszty bieżące wynoszą w tym funduszu 1,7 proc. W jego portfelu jest obecnie niewiele, bo niecałe 30 mln zł.

Prognozy ekonomistów zakładają bowiem mocne ożywienie gospodarki w 2024 r., które objawić się ma dynamiką PKB w Polsce na poziomie nawet 4 proc. Lepsze środowisko makro powinno przełożyć się na spadek ryzyka kredytowego. Wsparciem dla wycen obligacji przedsiębiorstw może być także kontynuacja trendu napływów środków do funduszy polskiego długu. Przypomnijmy bowiem, że w całym ubiegłym roku do tego rodzaju produktów napłynęło łącznie aż 17,6 mld zł.

Obecnie jest dobry moment cyklu, by wejść na rynek obligacji korporacyjnych, pojawiło się na nim wiele okazji. Jednak wielkie znaczenie ma teraz selekcja papierów, bo nie wszyscy emitenci przetrwają recesję – mówi Jakub Krawczyk, zarządzający funduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych. Nasze wyliczenia nie uwzględniają zmian cen obligacji, a jedynie przychody z odsetek, które są dla tych funduszy głównym źródłem zysków.

ipopema obligacji korporacyjnych

Wpływ kryzysu wywołanego przez koronawirusa będzie odmienny dla różnych branż i emitentów w nich działających. Bez wątpienia odbije się on negatywnie na części emitentów obligacji korporacyjnych, a w niektórych sytuacjach nawet do bankructwa. Jeśli chodzi o deweloperów, to nie wszyscy oni muszą wpaść w kłopoty. Część deweloperów odrobiła ImagineAR zapowiada Andrew Beranbom prace domową po kryzysie z 2008 roku i prowadzą swój biznes konserwatywnie. My mamy i chcemy mieć dług wyselekcjonowanych deweloperów w portfelu. Jednak w poprzednim roku podjęliśmy decyzję o skróceniu tego portfela i skoncentrowaniu się na obligacjach krótkoterminowych,, celem uniknięcia cyklu koniunkturalnego w tej branży.

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Fundusze polskich obligacji korporacyjnych zarobiły średnio 11,5 proc. A jakie stopy zwrotu przyniosą w tym roku? Bazując na danych ze sprawozdań finansowych z czerwca 2023 r. (czyli ostatnich dostępnych) oszacowaliśmy średnie oprocentowanie portfeli funduszy z tej grupy. Zostało ono wyliczone na bazie podanych w sprawozdaniach kuponów od obligacji ważonych udziałem poszczególnych papierów w aktywach netto (z uwzględnieniem dźwigni finansowej). Wsparciem dla tej klasy aktywów jest poprawiające się otoczenie makroekonomiczne.

Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ zarobił aż 12 proc., przy średniej w grupie na poziomie 11,5 proc. W tym roku (od stycznia do 23 lutego) jego stopa zwrotu to 1,1 proc. Koszty bieżące wynoszą w tym funduszu 1,7 proc., natomiast  w jego portfelu jest obecnie nieco ponad 40 mln zł. Rzeczywiście, https://www.tradebot.online/czym-rozni-sie-handel-od-inwestowania-w-5-minut/ dług PFR-u jest w pewnym sensie wolny od ryzyka kredytowego, co zwiększa jego atrakcyjność. Ale uważam, że mimo wszystko nie ma on istotnego znaczenia dla rynku obligacji korporacyjnych, bo ten jest zdominowany przez TFI, a dla nich kluczowe jest wygenerowanie atrakcyjnej realnej stopy zwrotu.

Z naszych obliczeń wynika, że niemal 9-proc. Rentowność portfela mają AGIO Kapitał oraz AGIO Kapitał PLUS, a 8-proc. W pięciu funduszach w naszym zestawieniu (Allianz Obligacji Plus, VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych, UNIQA Obligacji Korporacyjnych, Generali Profit Plus i Generali Oszczędnościowy ) rentowność wynosi powyżej 7 proc.

ipopema obligacji korporacyjnych

Jeśli chodzi o skup prowadzony przez Fed, to sądzę, że to nie jest zły pomysł, jeśli nie zostanie przekroczona cienka czerwona linia. Uspokajanie rynków finansowych przez banki centralne zadziałało podczas poprzedniego kryzysu, więc teraz znów jest podejmowana taka próba. Czy wpłyną one na akcję kredytową prowadzoną przez banki? Myślę, że mogą być jednym z czynników jej zmiany, ale nie podstawowym. Należy pamiętać, że polski sektor bankowy charakteryzuje się wysoką nadpłynnością, która została dodatkowo wzmocniona poprzez obniżenie przez NBP poziomu rezerwy obowiązkowej.

Aktywa funduszy korporacyjnych mocno w górę

Rosnące marże były przede wszystkim efektem ryzyka płynności, które jest wpisane w inwestowanie w polskie obligacje korporacyjne. W efekcie,, gdy na szerokim rynku TFI pojawiają się wzmożone umorzenia z funduszy dedykowanych obligacjom korporacyjnych, płynność na rynku wtórym zanika. Uważam, że w Polsce nie ma potrzeby interwencyjnego skupu korpoobligacji. Nie wydaje mi się, żeby pomogło to realnej gospodarce. Poza tym, należy podkreślić znaczenie sektora bankowego na rynku obligacji korporacyjnych. Banki nie tylko są największym emitentem na tym rynku, ale dodatkowo emitują głównie obligacje podporządkowane.

Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług. W pierwszym etapie koronakryzysu inwestorzy skoncentrowali się na płynności, nie poświęcając zbyt wiele czasu na analizę ryzyka kredytowego poszczególnych obligacji.

Fundusze obligacji korporacyjnych. Jakie mają oprocentowanie portfela? Sprawdziliśmy

Średnioważony „kupon” wynosi 7,5 proc., ale fundusz ma wysoką dźwignię – udział papierów dłużnych w aktywach netto tego funduszu wynosi niemal 160 proc. Po uwzględnieniu lewara oprocentowanie jego portfela wynosi 11,9 proc. Spory udział mają w nim papiery skarbowe zmiennokuponowe. W połowie ubiegłego roku stanowiły ponad 35 proc. Z danych kwartalnych (publikowanych przez niektóre fundusze) wynika, że na koniec grudnia udział tzw.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *